Geachte [aanhef] [from_name]

Hartelijk dank voor het invullen en het versturen van het serviceformulier. Uw serviceaanvraag is in goede orde ontvangen.Het spijt ons te moeten vernemen dat u niet geheel tevreden bent en gaan voor u aan de slag. Onderstaande contactgegevens hebben wij van u mogen ontvangen:


Uw naam: [from_name]
Adres: [Adres]
Postcode: [Postcode]
Woonplaats: [woonplaats]
Telefoonnummer 1: [telefoonnummer]
Telefoonnummer 2: [Telefoonnummer]
E-mail: [from_email]

Onze afdeling aftersales gaat intern informatie inwinnen over uw serviceaanvraag.

Wij zullen uiterlijk binnen 5 werkdagen contact met u opnemen.

Hoe gaat het nu verder?

Er zijn dan vier mogelijk heden:

1 Wij hebben meer informatie nodig om een duidelijk beeld van de situatie te krijgen. Wij verzoeken u per mail ons deze gegevens toe te sturen.

2 Wij willen, om uw aanvraag beter te kunnen beoordelen, graag een medewerker bij u langs sturen om de vloer te inspecteren en doen een voorstel voor het maken van een afspraak. Een medewerker van ons komt dan langs, verricht mogelijk een of meerdere metingen, maakt waarschijnlijk een aantal foto’s en zal u enkele vragen stellen. Naar aanleiding van dit bezoek maakt hij een rapportage op waarna u van ons een schriftelijke reactie ontvangt met de conclusie en de eventueel te zetten vervolg stappen.

3 Wij zijn van mening dat uw aanvraag gegrond is en plannen, in overleg met u, direct een afspraak in om werkzaamheden uit te gaan voeren.

4 Wij zijn van mening dat uw aanvraag niet gegrond is en wordt door ons afgewezen.

Daarnaast bestaat de mogelijk dat Topvloeren, ergens in het proces, een leverancier of een deskundige inschakelt om de vloer te komen beoordelen. Mocht dit het geval zijn houdt u er dan alstublieft rekening mee dat dit enkele weken in beslag neemt. Naar aanleiding van een leveranciers- of deskundigenbezoek wordt een rapportage opgemaakt waarna u van ons een schriftelijke reactie ontvangt met de conclusie en de eventueel te zetten vervolg stappen. Ook bestaat de mogelijkheid dat uw aanvraag naar aanleiding hiervan wordt afgewezen door Topvloeren.

Hebt u een verzoek in gediend tot een financiële vergoeding? Topvloeren heeft als missie om bij u een mooie, kwalitatief goede vloer af te leveren. Topvloeren zal om die reden altijd gebruik maken van het recht tot herstel en niet overgaan tot het toekennen van welke financiële vergoeding dan ook.

Uiteraard stelt Topvloeren alles in het werk om het volledige serviceproces zou goed en zo snel mogelijk te laten verlopen.

Heeft u naar aanleiding van de serviceprocedure bij Topvloeren? Wij stellen het op prijs als u de moeite zou nemen dit aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen hiermee immers onze dienstverlening optimaliseren.

Met vriendelijke groeten,

Topvloeren

Dit bericht automatisch gegenereerd, u kunt deze mail niet beantwoorden.

LogoTopvloerennieuw top

Geachte [aanhef] [from_name]

Hartelijk dank voor het invullen van het serviceformulier.

Wij hebben uw gegevens in goede orde ontvangen.

Wij zullen binnen 5 werkdagen contact met u opnemen.

Onderstaande contactgegevens hebben wij van u mogen ontvangen:

Uw naam: [from_name]
Adres: [Adres]
Postcode: [Postcode]
Woonplaats: [woonplaats]
Telefoonnummer 1: [telefoonnummer]
Telefoonnummer 2: [Telefoonnummer]
E-mail: [from_email]

Met vriendelijke groeten,

Topvloeren

Dit bericht automatisch gegenereerd, u kunt deze mail niet beantwoorden.

LogoTopvloerennieuw down