Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Topvloeren. Lees deze goed door voordat u meedoet met één van onze winacties.

1. Winacties worden uitgeschreven door Topvloeren, gevestigd te Amersfoort. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaats vinden. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens, of wanneer een inschrijfformulier hebt ingevuld, of wanneer u een reactie heeft geplaatst op onze Facebookpagina’s. (Dit is afhankelijk van de soort winactie. Specifieke eisen staan beschreven bij de desbetreffende winactie).

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen per winactie.

4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Topvloeren het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 14 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via of het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, of via een persoonlijk bericht via Facebook.

10. Topvloeren kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. Medewerkers van Topvloeren zijn uitgesloten van deelname.

14. Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaars te reageren, anders worden er door Topvloeren nieuwe winnaars gekozen.

15. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door Topvloeren alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. Eventuele foto’s van prijsuitreikingen kunnen door Topvloeren worden gebruikt om op haar website of socialmedia pagina’s te plaatsen.

16. Voor een foto-winactie geldt: indien de foto’s niet aan de kwalitatieve eisen voldoen en niet geschikt zijn voor drukwerk, kan er gebruik gemaakt worden van eigen materiaal.

17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Topvloeren.

18. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.